DOĞAYI KORUYORUZ

GRANÜL VE ÇAPAK ÜRETİMİ

BİZE ULAŞIN

Hurda Plastik Neden Toplanmalı?

Hurda plastik aslında toparlanması zordur. Hacim olarak çok yer işgal etmesine rağmen, kg olarak fazla ağırlık tutmaz. Plastik hurda da çevreye oldukça zararlı bir maddedir.Hurda plastiğin geri dönüşüme kazandırılması da hem ekonomik bakımdan,hem ekolojik bakımdan, hemde insan sağlığı bakımından çok önemlidir.

Plastik Atık Toplama & Ayrıştırma

Plastik Atık Toplama & Ayrıştırma

eri kazanım uygulamalarının yürütüldüğü ilçelerdeki ev veya işyerlerinde ambalaj atıklarının çöpten ayrı olarak biriktirilip, ilgili belediyenin belirlemiş olduğu toplama sistemine verilmesi gerekmektedir. Biriktirilen ambalaj atıkları, sadece ambalaj atıklarının toplanmasında kullanılan ambalaj atığı toplama araçları ile düzenli olarak toplanmakta ve ayırma tesislerine ulaştırılmaktadır. Her malzemenin sevk edileceği geri dönüşüm tesisi farklı olduğundan ayırma tesislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayırma tesislerine karışık olarak getirilen ambalaj atığı; kâğıt, cam, metal, plastik ve kompozit olmak üzere 5 temel gruba ayrılır. 5 temel grup içindeki ambalaj atıkları da alt gruplara ayrılmalıdır. Örneğin ayırma tesisine getirilen karışık ambalaj atığı içindeki plastik ambalaj atıkları, 5 farklı malzeme türüne (PET, PE, PP, PS, PVC) ayrılarak, geri dönüşüm sanayine sevk edilmektedir. Çünkü her malzeme alt grubunun geri dönüşüm tekniği farklılık göstermektedir.

HURDA PLASTİK ALIMI

Hurda Plastik Alımı

Doğada cisimler belli bir süre içerinsinde ayrışıp yok olmaktadır. Plastik şişeler ve kutular ise yok olma süreleri yüzlerce yıl sürmektedir. Plastik maddelerin yok olma süreleri çok uzun olduğu için zamanla bunlar doğaya ciddi zararlar vermektedir. Demircan Plastik firması olarak bu maddeleri tekrar kullanılmak üzere hammaddeye dönüştürüyoruz.

Aldığımız hurda plastik maddelerini hammaddeye dönüştürüyoruz. Bu hammaddeler çeşitli fabrikalarda günlük hayatta kullanılan plastik malzemelere dönüştürüyor.

Plastik doğada, en az 1000 yıl gibi bir sürede kaybolur. Ayrıca plastik atıklar, çevreye en çok zarar veren atıklardandır. Plastik poşetler, plastik şişeler de doğada geç kaybolur.

Hurda Plastikleriniz mi Var?

HEMEN TEKLİF ALIN